Switaerland Tourism Member

官方公告

瑞士国家旅游局会员

瑞中旅行社成为瑞士国家旅游局会员


瑞士国家旅游局 早在90多年前被瑞士联邦授权在境内外将瑞士作为度假、旅游和会议目的地进行宣传和推广. 现今为止,已经成为国内广大想要来瑞士旅游的游客了解瑞士的一个重要窗口和桥梁. 为了能让瑞中旅行社更好的,更专注的服务于我们的国内客户.我们于2015年6月正式成为瑞士国家旅游局的会员.
                                                                                      特此通告.微信扫一扫

瑞中旅游将为您提供最佳旅游方案